biocept liquid biopsy technology

Teknoloji

Biocept’in Teknolojisi

Biocept, likid biopsi alanından dünyada stratejik bir konumdadır. Şirketimiz, likid biopsi olarak bilinen, kan örneğinde analiz edilen dolaşan kanser hücresi(CTC) ve biomarker alanında uzmandır. Bu teknoloji kanser hastalarına ve doktorlara kişiselleştirilmiş, duyarlı ve etkin tedavi planları sunar.

Dolaşan Kanser Hücreleri (CTC'ler)

CTC’ler birincil metastatik tümörden dolaşım sistemine ulaşmış ve vücut içerisinde damarlar yoluyla hareket eden kanser hücreleridir. Kanser hastalarında CTC’lerin tespit edilmesi ve izolasyonu anlık olarak değerlendirme imkanı sunar bu sebeple geleneksel doku biopsisine karşı etkin bir alternatif olarak kullanılabilir. Bu teknoloji hastanın prognozuna ek olarak tedavi sürecine verdiği yanıtları da tıbbi bir operasyona ihtiyaç duymaksızın ölçebilir. Teknolojimiz hastanın kan örneğinde milyonda bir görülen CTC’leri tespit etmek için tümöre özgü antikor temelli zenginleştirme metodu izler. Artan kanıtlar göstermektedir ki CTC’ler progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalım ile doğrudan ilişkilidir, buna ek olarak CTC’ler doku örneği alınamayan durumlarda biomarker analizi için ciddi bir tümör örneği kaynağıdır. Platformumuz aracılığıyla elde edilen CTC'ler, tümör hücrelerini moleküler olarak karakterize etmek ve DNA ve RNA'da olduğu kadar protein ekspresyonundaki değişiklikleri de değerlendirebilmek için kullanılabilir. CTC analizi hastaya uygulanacak hedef tedavi sürecini belirleyebilir, hastanın tedaviye gösterdiği cevap veya direnci ölçebilir.

Dolaşan Kanser DNA’sı (ctDNA)

Kansere özgü mutasyonlar saptanırken, özelliklede kan örneğindeki ctDNA kullanıldığında, ortaya çıkan esas zorluk oldukça fazla miktarda wild-type DNA olarak adlandırılan DNA’lar içerisinde dolaşan kanser DNA’larını tespit edebilmektir. Biocept’in teknolojisi bunu mümkün kılacak şekilde üretilmiştir. Bu teknoloji wild-type DNA hedeflerinin çoğalmasını baskılarken bunun dışında sadece bir nükleotid farklılığı bile gösteren hedefleri baskılamaz. Yüksek ısı ayrıştırması amplifikasyon sıcaklıkları kullanıp mutasyonları etkilemeden wild-type’ te olanları tamamen bloke eder. Biocept teknoloji yapısına gömülü aşırı hassas bir switch ile bu başarılabilmektedir. Switch açıkken uyuşmazlık nedeniyle amplifikasyon gerçekleşebilir. Switch uygun bir tamamlayıcı nedeniyle kapalı konuma geçtiğinde amplifikasyon engellenir. Son derece seçici engellemeye ek olarak Biocept'in teknoloji yapısını gerçek zamanlı PCR testlerinde floresan okuma sağlamak için kullanılan floresan etiketler ve söndürücüler de içerir. Gerçek zamanlı PCR kullanırken, Biocept'in teknoloji analizleri tamamen niceliksel olup 1: 10,000'den fazla( mutant: wild-type) ayrıştırma yapabilir.

Likid Biopsi Nasıl Çalışır

Basit bir kan testi yoluyla, kabul edilmiş, klinik olarak uygulanabilir biomarker.

Devamı