Gizlilik Politikası

Hangi bilgiler Biocept tarafından toplanabilir?

Ad, adres, telefon numarası, doğum tarihi, cinsiyet, sosyal güvenlik numarası, doktor şeması kimlik numarası, sigorta verileri, fatura adresi ve laboratuvar testleri ve sonuçları gibi sınırlı kişisel (kimliği) tanımlanabilir hasta verileri toplanabilir.

Sizinle ve verilerinizle ilgili belirli kişisel tanımlanabilir bilgiler, Biocept'in hizmetlerinden yararlanan hekimler tarafından görülebilir. Bu bilgi ayrıca doktorunuzun test sonuçlarını alabileceği güvenli Hekim WebPortal Sitemizde toplanabilir veya bu kişilere aktarılabilir.

Doktor WebPortal Sitesinin site kullanıcıları, HIPPA ve güvenlik amaçlarıyla benzersiz bir kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi sağlamak için gereklidir.

Sizin gizliliğiniz Biocept için önemlidir.

Bu gizlilik sözleşmesi Biocept tarafından sağlanan Test ve servisler için Hangi bilgileri topladığımızı ve bu önemli bilgilerinizi nasıl koruduğumuzu açıklamaktadır. Biz size bu sözleşmeyi size ve bilgilerinize olan bağlılığımızı anlamanız için okumanız konusunda teşvik ederiz. Sizin bu siteyi kullanım koşullarınızı Site’de bulunan Gizlilik Politikası düzenler. Eğer bu gizlilik politikasını değiştirmeye karar verirsek, değişiklikleri bu sayfada paylaşacağız, böylece siz her zaman topladığımız kişisel bilgilerin neler olduğu ve bu bilgileri hangi koşullar altında ne şekilde kullandığımız konusunda bilgili olacaksınız. Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklere ilişkin sözleşmenizi oluşturacaktır.

Biocept bilgilerinizi nasıl kullanır?

Bilgileriniz tamamen özel olarak saklanır. Bilgilerinizi satmayız, aktarmayız veya herhangi bir şekilde şirket dışındaki kişilerin bu bilgilere erişmesine olanak sağlamayız.

Biocept'in Hasta Verileri ve Hekim Verilerinin toplanması öncelikle laboratuvar testleri için bir sipariş vermek, sonuçların yorumlanmasını ve geri dönmesini kolaylaştırmak ve üçüncü parti mükelleflerin sunulan hizmetler için ödeme yapmak için yeterli bilgiye sahip olması için fatura bilgilerini sağlamak için gereklidir. Bu bilgiler Biocept’in isteği üzerine bir hekim ve/veya çalışanın tarafından Biocepte sağlanır.

Bioceptin çalışanları veya temsilcilerinin hiçbir zaman kullanıcı şifrenizi bir telefon çağrısı veya elektronik posta aracılığıyla sormayacağını bilmelisiniz ve şifrenizi herhangi bir koşul altında yetkisiz bir üçüncü kişiye vermemelisiniz. Biocept, bağlı kuruluşlara herhangi bir Hasta Verisi veya Hekim Verilerini ifşa etmeyecektir.

Biocept'e bağlı kuruluşlara verilen herhangi bir Hasta Verileri veya Hekim Verileri, aksi şekilde bildirilmediğiniz sürece bu Gizlilik Politikasının koşullarına uygun olarak değerlendirilecektir. Aşağıdaki sınırlı koşullarda, verileri üçüncü şahıslara vermeyi göz önüne alabiliriz : 1) bir kanun, yönetmelik, arama emrini, mahkeme celbi veya diğer mahkeme kararı gibi geçerli yasal gereklilikleri yerine getirmek; Veya 2) özel durumlarda, örneğin, hastaya, doktor ya da başka bir kişiye yönelik fiziksel bir tehdit.

Biocepte verilen bilgileri korumak için hangi fiziksel ve teknik önlemleri aldık?

Biocept, Hekim WebPortal Sitesini dahili olarak barındıracaktır. Kayıt yaptıranlardan gelen kişisel veriler, Biocept bünyesindeki güvenli bir veritabanında saklanır.

Biocept'in, Biocept bünyesinde oluşturulan veya toplanan tüm bilgilerle ilgili çalışanlarının ve müteahhitlerinin her biri ile bir gizlilik sözleşmesi var. Teknoloji ortaklarıyla olan ilişkiler, kullanıcıların kişisel bilgilerinin bütünlüğünden veya gizliliğinden hiçbir şekilde taviz vermez.

Biocept, Veri Merkezimizdeki tüm verilerin korunması ve kontrol edilmesinde en yüksek standartları korur. Hasta Verileri ve Hekim Verilerine yalnızca yetkili kullanıcılar erişebilir. Bizim sistemimiz, 1996 tarihli Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Hesap Verebilirlik Yasası'nın (HIPAA) tüm standart ve gereksinimlerini karşılayan veya aşan oldukça güvenli bir sistemdir. Güvenlik duvarı, şifreleme, dijital sertifikalar ve kullanıcı kimliği ve şifreler aracılığıyla kimlik doğrulama, çözümümüzün her unsurunu korur.

Güvenli bir sunucuyu çalıştırmak için Biocept, sunucunun kendisinin ilk önce fiziksel olarak korunmasını sağlar. Sunucuya giden tüm giriş yolları güvenlidir; Bu, terminalin veya İnternet üzerinden yerel ve uzaktan erişimin yanı sıra donanımın kendisine doğrudan erişimini de içerir. Sadece yetkili Biocept çalışanlarına Hasta Verileri ve Hekim Verilerine erişimleri sağlanır. Tüm Biocept çalışanları, Gizlilik Politikamıza uymak zorundadır ve Gizlilik Politikamızı ihlal edenlere fesih de dahil olmak üzere disiplin işlemlerine tabi tutulurlar. Tüm hassas bilgilere erişimi korumak için, Biocept sistemi önde gelen şifreleme teknolojisi ile yapılandırılmıştır. Çevrimiçi bankacılık ile aynı seviyede güvenlik, tüm veri aktarımları için 128-bit şifreleme ile güvenli soket katmanlama (SSL) kullanan Biocept'i korur. Verilere erişim yalnızca benzersiz bir kullanıcı adı ve parolanın doğru bir şekilde sunulmasıyla izin verilir. Bu atanmış kimlik kodlarının bütünlüğünü ve gizliliğini korumak son kullanıcının sorumluluğundadır.

İnternetin niteliği göz önüne alındığında, Hasta Verileri'nin veya Doktor Verilerinin, kararlı bilgisayar korsanları gibi üçüncü şahısların kayıp, kötüye kullanması veya değiştirmesine karşı tamamen korunduğunu garanti veya beyan edemiyoruz. Biocept, veri sistemlerimize yetkisiz erişimi önlemek için son teknoloji ürünü donanım ve yazılım güvenlik duvarlarını kullanmaktadır. Bununla birlikte, Hasta Verilerini veya Hekim Verilerini İnternet üzerinden kullanıcı tarayıcılarına iletirken, şifreleme önlemlerimiz yalnızca son kullanıcının veriyi okunaklı bir biçimde almasını sağlar. İletimlerin uygun bir kimlik doğrulaması olmaksızın müdahalesi anlaşılmaz verilerle sonuçlanır.

Biocept, HIPAA Yönetmeliklerine uyuyor mu?

Biocept, HIPAA dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmaksızın, tüm Hasta Bilgilerinin gizliliğini geçerli federal ve eyalet yasalarına ve düzenlemelerine uygun olarak sürdürecektir. Biocept, HIPAA'ya uygun olarak hizmetlerimizi kullanan hastalar, hekimler ve laboratuarlar için sorumluluklarımızı kabul eder ve bu federal tüzüğe (HIPAA) ve bunları uygulamak için ilan edilen düzenlemelere tam uyumu garanti altına almak için tüm taraflara yardım etmeyi taahhüt eder.

Biocept ‘’Çerezleri’’ nasıl kullanır?

Biocept Sitesi ve Doktor WebPortal Sitesinin son kullanıcıları hakkında Çerezler aracılığıyla sınırlı bilgi toplarız. "Çerezler", son kullanıcı bilgisayar sabit diskine aktardığımız, sitemizdeki gezinmeye yardımcı olmasına izin veren küçük bilgisayar dosyalarıdır. Çerezler hiçbir zaman Hasta Verilerini veya Hekim Verilerini depolamak için kullanılmaz ve yalnızca Siteyi kullanmak için gerekli olan operasyonel programlara yardımcı olmak için kullanılır.