biocept faq

Likid Biopsi SSS

Dolaşan kanser hücreleri, CTC'ler, birincil bir tümörden ayrılmış ve kan dolaşımında dolaşan hücrelerdir. CTC'ler başka bölgelere gidebilir ve farklı dokularda veya organlarda yeni metastatik tümörler yaratabilirler. Metastatik meme kanserinin klinik tedavisi boyunca herhangi bir zamanda yüksek CTC'ler progresyonun( hastalığın ilerlemesinin) göstergeleridir.

ctDNA, dolaşan kanser DNA’sı demektir. Tümör dokusunun apoptoz veya nekrozu yoluyla kan damarlarına girebilir. Aynı zamanda, bir tümör tarafından kan dolaşımına bırakılan dolaşımdaki tümör hücrelerinin kan akışı içinde parçalanması ve DNA içeriklerinin bırakılmasından sonra üretilebilir.

CTC'lerin tespit edilmesi ve yakalanması önemli prognostik( hastalığın seyri) ve terapötik( hastalığın tedavi kararı) etkilere sahip olabilir, çünkü kanser hücrelerinin tespiti kanserin erken evrelerinde katmanlandırmasında, nüksün erken tanılanmasında ve tedaviye yanıtı izlemede klinik yarar sağlayabilir. Kanda dolaşan kanser hücrelerinin varlığı çeşitli solid kanserlerde kısalmış sağkalımı ile ilişkilidir.

Prognostik bir test, bir hastalığın sonucunu ve seyrini gösterebilir. Prediktif bir test, belirli bir tedaviye gösterilecek tepkiyi öngörebilir. CTC varlığı ve sayısı hakkında bilgi prognostik değere sahiptir. Biomarker olarak ise hastanın terapötik ilaç tedavisi için bir aday olup olmadığını gösterir bu nedenle prediktif değer taşır.

Test kanser taraması için tasarlanmamıştır. Testte klinisyenlere CTC, ctDNA ve spesifik biyolojik markerlerin varlığı hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Bu sonuçlar, hekimlerin hastalığın durumunu anlamalarına ve mevcut ve gelecek tedaviyle ilgili kararlar almalarına yardımcı olur. Metastatik kanser tedavileri son yıllarda ilerlemiş, ancak uygun farmakolojik ajan seçimi için teşhis araçları gecikmiştir. Likid biopsi, doktorunuz için mevcut olan gelişmiş bir araçtır.

Testlerle İlgili

Biocept’in likid biopsi testi basit bir kan örneği üzerinden yapılır. Test öncesinde açlık gerekmez, örneğin alımında radyasyon içeren bir görüntülemeye yada cerrahi bir girişime ihtiyaç duymaz. Herhangi bir kan testi yaptırmaktan farkı yoktur. Biocept’in likid biopsi testinin size uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışınız.

CTC testi tedavi öncesi, sonrası veya tedavi esnasında herhangi bir zamanda yapılabilir. Test aralıklarına karar vermek için lütfen doktorunuza danışınız.

Testiniz Biocept laboratuvarlarına ulaştıktan 5-7 işgünü sonra test sonuçları doktorunuza iletilir.

Tavsiyemiz bu tarz bir tedaviden iki hafta sonra doktorunuzun kan örneklemesi yapmasıdır.