biocept lung cancer detection

No Matter My Age Meme Kanseri Çalışması

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında No Matter My Age organizasyonu tarafından yapılan çalışmada genomik testlerin yaşa göre dağılımı incelendi.  Meme kanseri hastaları için tedaviler iyileşirken, yaşlı hastalarda hayatta kalma oranlarındaki artış, genç hastalardan çok daha düşük kalmaktadır. 

 

Yakın zamanda, NCI ile gerçekleştirilen bir araştırmada, erken evre meme kanseri hastalarının kendilerini ve hekimlerini tedavi kararlarında yönlendirmek için genomik testleri ne sıklıkla yaptıkları araştırıldı. 44,600 hastanın verilerini kapsayan araştırmada ırk, eğitim ve sosyo-ekonomik durumun hastanın genomik test yaptırmasıyla  bir ilişkisi olmadığı ancak hasta yaşının ilişkisi olduğu bulundu. Hastaların yaşı büyüdükçe kanser hakkında kendilerine bilgi verebilecek testleri yaptırma oranlarında ciddi bir düşüş gözlemlendi. Öyle ki 70 yaşından büyük hastaların bu testleri yaptırma oranları gençlere kıyasla 3'te 1 olarak bulundu. 

 

Sonuç olarak kanser yapısı hakkında çok daha az bilgiye sahip olan yaşlı hastaların doğru tedaviyi alma şansıda çok düşük kalmaktadır. No Matter My Age organizasyonu bu veriler ışığında genomik testlerin kanser tedavisine sağladığı katkılar hakkında bilgi yaymakta ve  hastaları yeni nesil testler yaptırmaları için teşvik etmektedir.