biocept lung cancer detection

National Cancer Institute (NCI) Konkordans verileri

Kişiselleştirilmiş tedavilerin yaygınlaşması ile dokudan yapılan biyopsiler artık tam bir tedavi stratejisi geliştirmekte yetersiz kalmaktadır. NCI tarafından yapılan 2016 tarihli bir çalışma doku biyopsilerin sadece %57'sinin tümör yapısına ilişkin bütün bir yanıt ortaya koyabildiğini göstermiştir. 
Doku biyopsinin tam bir yanıt sunmayışı, kimi durumlarda uygulanmasının zor veya imkansız olması ve hasta için komplikasyon riski yaratması gibi sebeplerle sağlık profesyonelleri Likid Biopsi teknolojisine her gün daha fazla yönelmektedir. Hem CTC hemde ctDNA analizi gerçekleştirebilen Biocept'in Target Selector™ platformu %99,2 sensitivite ve %99.6 spesifite sergileyerek sağlık profesyonellerine ihtiyaç duydukları bilginin bütünün sunar.

Dünya genelinde hekimlerin Likid Biopsi'nin konvansiyonel tanı ve takip metotları karşısında güvenilirliği merak edilen başlıca konular arasındadır. Bu merakı gidermek adına Target Selector™ kullanılarak yapılan 6 farklı çalışmada uygulanabilir 14 biomarkerin doku örnekleri arasında gösterdiği konkordans verileri incelenmiştir.

Çalışmalar nihayetinde bulunan başlıca veriler:

ER: %84                        HER2: %93                         FGFR1: %79                     EGFR: %93

PDL1: %100                  BRAF: %86                         KRAS: %91                       NRAS: 92
Çalışmaların toplamından elde edilen %87'lik doku ile Likid Biopsi arasındaki konkordans oranı, Biocept'in  kanser yapısı hakkında tam bilgiye ihtiyaç duyan hekimlere tatmin edici bir yanıt sunacağını  ve tedavi sırasında invazif olmadan tekrar eden testler yaparak progresyonu izlemede etkin ve kesin bir araç sunacağını göstermiştir.