biocept lung cancer detection

Meme Kanserinde Beyin Metastazını Engellemeye Yönelik Yeni Bir Çalışma


CCR'dan Dr. Alexandra Zimmer tarafından başlatılan bir çalışma, temozolomide (Temodar) kullanımı ile halihazırda beyin lezyonları için tedavi alan hastaların yeni lezyonlar geliştirmesinin önününe geçmeyi ve sağkalımı arttırmayı hedefliyor. Temozolomid, glioblastoma gibi beyin kaynaklı tümörleri tedavi etmek için kullanılmaktadır ancak ilaç, beyin metastazı yapan meme kanseri hastalarında test edilmemiştir.
Bazı tümörlerde HER2 adı verilen hücre yüzey reseptörleri fazla eksprese edilir. HER2 pozitif meme kanseri olan hastaların beyin metastazları geliştirmesi daha olasıdır, bu hastaların yaklaşık yüzde 25-40'ında meme kanseri hücreleri beyne ulaşmaktadır.
Mevcut araştırma lokalize tedavilerle sınırlı sayıda beyin metastazı tedavisi gören HER2 pozitif meme kanseri hastalarına odaklanacak. Bir grup T-DM1 alacak, diğerleri ise hem T-DM1(ado-trastuzumab emtansine) hem de temozolomid alacak. Sonra hastalar beyninde yeni tümörlerin olup olmadığını görmek için her altı haftada bir MRI taramalarından geçecekler.