biocept lung cancer detection

Likid Biopsi ile NRAS Testi

Likid Biopsi ile NRAS Testi Başladı Klinik olarak uygulanabilir 15'inci biomarker testi olma niteliği taşıyan NRAS testi, metastatik melanom ve kolorektal kanser için NCCN (National Comprehensive Cancer Network) Guidelines®'da listelenen önemli alterasyonları tespit etme yetisine sahip. 

Yeni nesil sıralama ve switch blokajı teknolojileri ile test mutasyon tespitinde yüksek hassasiyet sergiliyor. Bununla birlikte dünyada bir ilki gerçekleştiren test birden fazla switch blokerini aynı anda devreye sokarak tek test işlemi ile birçok bölgeyi eş zamanlı tarayıp farklı gen mutasyonlarını aynı anda analiz edebiliyor.

NRAS geni, hücrenin çeperinden içeriye giden iletişim sinyallerini düzenleyen N-RAS proteinini kodlar. Bu sinyaller hücrenin büyümesini, bölünmesini ve apoptozunu regüle eder. NRAS geninde meydana gelen mutasyonlar, kontrolsüz hücre büyümesine ve bölünmesine neden olan düzensiz N-Ras protein fonksiyonlarına yol açar. NRAS genindeki somatik mutasyonlar çoğunlukla kodon 61, 12 ve 13'te ortaya çıkar. Bu mutasyonlar melanom (% 15-20), tiroid kanseri (% 6), kolon kanseri (% 1-6) ve akciğer kanseri (% 1) gibi çeşitli kanser türlerinin gelişimi ile ilişkilidir.

Halihazırda NRAS mutasyonlarını doğrudan hedef alan FDA onaylı bir tedavi yoktur. Ancak NRAS mutasyonu olan kanserlerde immünoterapi ve hücre büyümesini regüle etmek adına inhibitör proteinlerin (MEK inhibitörleri) kullanımının iyi sonuç verdiği bilinmektedir.

RAS proteinlerinde hedefe yönelik ilaçlar: Cetuximab (Erbitux©) ve Panitumumab (Vectibix©)