biocept lung cancer detection

ESMO17: Likid Biopsi ile Hedef Alınabilir Genomik Alterasyonların Tespiti

ESMO17: Likid Biopsi ile Hedef Alınabilir Genomik Alterasyonların Tespiti

Yeni nesil sıralama (NGS) kullanılarak 30,026 ileri evre kanser hastasından alınan 35,492 plazma örneği, dolaşan kanser DNA'sı (ctDNA) analizine tabi tutulmuştur. Bu hastaların %36.6'sı KHDAK, %15.6'sı meme, %9.2'si kolorektal ve %38.6'sı da diğer solid tümörlere sahiptir. Uygulanan Likid Biopsi testleri sonucunda hastaların %83.7'sinde kanserleriyle ilişkili genomik alterasyon tespit edilmiş, bunlarında %19'unda FDA tarafından tedavisine onay verilmiş bir veya birden fazla biyomarker bulunmuştur.

Buna ek olarak araştırma verileri, KHDAK, meme ve prostat kanseri, CRC, melanom ve gastrointestinal stromal tümörlü hastalarda direnç varyantlarını tespit etmekte kullanıldı. Pozitif prediktif değer (PPV) EGFR L858R / E19del / E20ins için %98-%100, ALK / RET / ROS1 füzyonları için %92, BRAF V600E için%95, KRAS G12 / G13 / Q61 için %94 ve MET E14 mutasyonları için %100 olarak ölçülmüştür.

Araştırmacılar Likid Biopsi testlerinin invazif olmadan genomik bilgi sağlayarak onaylı ilaçlar tarafından hedef alınabilen alterasyonların tanımlanmasını ve ortaya çıkan direnci tespit etmeye olanak tanıdığını vurgulamaktadır.