biocept lung cancer detection

ALK Pozitif Metastatik KHDAK'nde Alectinib FDA Tarafından Onaylandı

 

FDA, Anaplastik Lenfoma Kinaz (ALK)-pozitif Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri tedavisinde Alectinib'e (ALECENSA, Hoffmann-La Roche, Inc./Genentech, Inc.) standart onay verdi. İlacın kullanımından önce ALK durumunu belirleyen testin FDA onaylı bir metot olması zorunlu tutuluyor. 

 

Onay ALEX (NCT02075840) isimli, öncesinde herhangi bir sistematik tedavi almamış 303 ALK-pozitif KHDAK hastasının katıldığı randomize bir çalışmaya dayanıyor.  Hastalar 1:1 oranda iki gruba ayrıldıktan sonra bir gruba Alectinib, diğer gruba Crizotinib tedavisi uygulanıyor. Çalışma BIRC ölçümü ile progresyonsuz sağkalımda (PFS) iyileşme gösteriyor. Alectinib alan hastalarda ortalama PFS 25.7 ay iken Crizotinib alanlarda ise 10.4 ay.