biocept lung cancer detection

Abemaciclib (Verzenio) Meme Kanserinde FDA Tarafından Onaylandı

HR+, HER2- ileri evre metastatik meme kanseri hastalarında kullanılması FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylandı. İlacın kanser hücrelerinin büyümesini teşvik eden enzimleri bloke ettiği, hormon tedavisi ve kemoterapi durdurulduktan sonra ya da fulvestrant terapisi ile kombine edilerek kullanılabileceği belirtildi. 

 

Verzenio'nun güvenilirliği ve etkinliği  HR+, HER2- meme kanseri olan, endokrin terapi sonrası hastalığı ilerlemiş 669 hastanın randomize bir çalışmasında incelenmiştir.(Monarch 1 - 2) Verzenio'yu fulvestrant ile alan hastalar için medyan progresyonsuz sağkalım 16.4 ay iken, fulvestrant ile plasebo alan hastalar için 9.3 ay olmuştur. Çalışmada, Verzenio kullanan hastaların yüzde 19.7'sinde tümörlerinin küçüldüğü veya ortadan kalktığı görülmüştür (medyan 8.6 ay).