biocept lung cancer detection

Kanser Riskine İlişkin Değişken Faktörler

ASCO çatısı altında yapılan yeni bir çalışma kanser riskini arttıran etmenlerin istatistiksel analizini ortaya koyuyor.

 

"Proportion and number of cancer cases and deaths attributable to potentially modifiable risk factors in the United States"

 

Dr. Farhad Islami öncülüğünde yapılan çalışmada 10 kanser türü içinde sigara tüketiminden sağlıksız beslenmeye, obeziteden fiziksel inaktiviteye kadar birçok değişken değerlendiriliyor. Çalışmanın ortaya koyduğu belki de en ciddi veri kanser sebepli ölümlerin %45'inin değişken risk faktörlerine bağlı olduğu yani başka bir deyişle önlenebilir olduğu. 

 

Bulgulara göre sırasıyla kanser riskini en çok arttıran değişkenler sigara tüketimi(%19), aşırı kilo (%7,8), alkol tüketimi (%5,6), UV radyasyon (%4,7) ve fiziksel inaktivite (%2,9).

 

Aynı zamanda çalışmada üzerine değinilen bir diğer önemli noktada değişken risk faktörlerinin birbirleri ile kombine şekilde var olması (örn: alkol ve sigara tüketen obez ve fiziksel inaktif birey) durumunda kanser riskinde katsal bir artış gözlemlendiği.

 

ASCO Kanser Öneleme Önergesi: https://www.asco.org/practice-guidelines/cancer-care-initiatives/prevention-survivorship

 

Çalışma: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21440/full