biocept lung cancer detection

En iyi tedavi için tam bir yanıta ihtiyacınız var.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (NSCLC) tek bir hastalık değildir. Ancak ve ancak patoloji, histoloji ve moleküler profilleme ile sınıflandırılan kanser tiplerinin bileşkesidir.

biocept-lung-diagram

EGFR, ALK ve ROS1 gibi moleküler değişikliklerin keşfedilmesi hekimlerin gelişmiş akciğer kanserini yönetme becerilerini geliştirmiştir. Her bir değişiklik bu hastalığın ayrı bir moleküler alt sınıflandırması anlamına gelir. Araştırmalar T790M dahil diğer hedefleri, tedavi etkinliğini izleme ve yeni hedeflenmiş tedavilerin belirlenmesi için değerlendirmeye devam etmektedir.

Bu markerleri belirlemek hastalara mevcut gelişmiş tedavileri sunmak için çok önemlidir.

NCCN (National Comprehensive Cancer Network), ASCO(American Society of Clinical Oncology) ve CAP (College of American Pathologists) hangi hastaların hangi testleri alması gerektiğine dair kılavuz bilgiler sağlar.

Doku Örneklemesinin Zorlukları

Akciğer kanseri olan birçok hastada doku biopsisi üzerinden örnekleme yapacak miktarda tümör dokusu mevcut değildir.
Bunun Sebepleri:


  • Nodülün boyutu ve yeri
  • Biopsi tekniği, ince iğne aspiratı, FNA
  • Eşzamanlı yaşanan morbiditeler
  • Biopsi sıklığından doğan riskler

Akciğer Kanserinde Biopsi Riskleri

Biopsi ile ilişkili olumsuz olaylar tedaviyi erteleyebilir, tedavinin maliyetini artırabilir ve hatta hastaneye yatışa sebep olabilir.

Birçok çalışma ve yayın biopsi ile akciğer dokusu elde etmenin zorluklarını incelemiştir. 2014 Chicago Multidisciplinary Sempozyumunda, Toraks Onkolojisi'nde sunulan yakın tarihli bir araştırma, akciğer biopsisi yapılan 1.744 hastanın% 19.3'ünde biopsi ile ilişkili bir olumsuz olaylar yaşandığını gösterdi.

Olumsuz olaylar aşağıdakileri içerebilir;


  • Kanama
  • Pnömotoraks
  • Mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği

Tıbbi sonuçların ötesinde, önemli bir finansal tarafta söz konusudur. Çalışmalara olumsuz bir olayla birlikte biopside ortalama maliyet komplikasyonsuz biopsiden yaklaşık dört kat daha yüksektir.

Tedaviye Olan Direncin İzlenmesi

Akciğer kanseri için hedefe yönelik tedavi alan hastalar zamanla hedeflenen tedaviye birtakım dirençler geliştirebilir. Bu direnci anlamak daha uygun bir tedavi planına geçişe imkan verir.

Bununla birlikte seri biopsiler tedavi direncinin izlenmesi için pratik değildir.

Biocept ve Likid Biopsi—Completing the Answer™

biocept-lung-diagram-2
Geleneksel biopsi teknikleriyle yeterince doku alınamayan bölümlerde veya seri biopsilere gerek duymadan tedaviyi izlemek adına Biocept’in likid biopsi teknolojisi size yanıtın tamamına ulaşma yardımı sağlar.

Biocept kanda kanser hücrelerini ve DNA parçacıklarını tespit etme yolunda en ileri metotları geliştirmiştir. CLIA sertifikalı ve CAP tarafından akredite edilmiş olan laboratuvarımız güncel ve klinik olarak uygulanabilir biomarker esaslı testler sunmaktadır. Bir doku örneğinden alacağınız aynı bilgiyi basit bir kan testinden elde edersiniz. Ayrıca tedaviye yanıtı eşzamanlı olarak saptar.

Nasıl Çalışır?

A liquid biopsy from Biocept is a fast, easy way to establish biomarker status.


  • Adım 1: Test doktor tarafından istenir. Hasta aynı gün içerisinde anlaşmalı kurumdan yaklaşık 7.5-10 ml kan örneği vererek testi gerçekleştirir.

  • Adım 2: Kan örneği Biocept laboratuvarlarına iletilir. CLIA ve CAP onaylı laboratuvarımız kanser hücrelerini ve DNA parçacıklarını izole eder ve klinik olarak ilgili standartlardaki biomarkerleri aramak için analitik ve klinik olarak onaylanmış testleri kullanır.

  • Adım 3: 5-7 işgünü içerisinde sonuçlar çıkar. Biocept raporu seçenekler kısıtlı olduğunda ve cerrahi müdahale olmaksızın hızlı bir biçimde hastalığın anlık durumu ile ilgili bilgi verir.


1Lokhandwala T, Dann R, Johnson M, et al. (2014, October). Costs of the Diagnostic Workup for Lung Cancer—A Medicare Claims Analysis. Presented at the Chicago Multidisciplinary Symposium in Thoracic Oncology, Chicago, IL.
2. ALK, anaplastic lymphoma kinase; EGFR, epidermal growth factor receptor; HER-2, human epidermal growth factor receptor 2; KRAS, V-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog; MEK1, mitogen-activated protein kinase enzyme 1; NRAS, N-rat sarcoma oncogene; PiK3CA, phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit alpha.
3. Amp, amplification; EGFR, epidermal growth factor receptor; HER-2, human epidermal growth factor receptor 2; MET, metastasis; PiK3CA, phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit alpha; SCLC, small-cell lung cancer; TKIs, tyrosine kinase inhibitors.