biocept breast cancer detection

En iyi tedavi seçeneğini bulmak için yeterli yanıta sahip misiniz?

Biocept'in likid biopsi teknolojisi size basit bir kan testi ile meme kanseri profillemesi için yeni bir araç sunar.

Meme kanserinde en iyi tedavi için tam bir yanıta ihtiyacınız var.

Tekrarlayan veya yeni tanı konulmuş metastatik meme kanseri olan kadınlar için en etkili tedaviyi seçmek, ER ve HER2 reseptör durumuna bağlıdır. Bu durumlar, hangi terapilerin başarıda en yüksek şansa sahip olduğu konusunda doktorlara yardımcı olur.

ASCO ve CAP tarafından yayınlanan yeni kılavuzlarda biyolojik marker statüsünü belirlemek için yeni standartlar oluşturmaktadır. Bu klavuzlar; ileri evre hastalarda tekrar biopsileri ve ilk negatif sonuçları tekrar test etmek için eksizyon biopsilerini gerektirdiğini ortaya koyar. Bu, hastaların potansiyel olarak etkili hedefe yönelik terapileri kaçırmamalarını sağlar.

Meme Kanserinde Biopsinin Riskleri

breast-tumor-cellsBirçok göğüs kanseri hastasında tekrarlayan lezyonun yeri örneğin kemik, akciğer, beyin gibi zor lokasyonlar olduğunda metastatik bir biopsi elde etmek çok zor ya da imkansız olabilir. Dahası bazı hastaların zayıf performans durumu tekrar biopsiyi riskli kılar. Biocept'in yenilikçi teknolojisi, klinisyenlere basit ve invaziv olmayan bir kan örneğinden ER ve HER2 gibi temel biyolojik markerleri değerlendirme imkânı sağlar.

Meme Kanserindeki Değişiklikleri Takip Etmek

Son çalışmalar biomarker durumunun birincil ve metastatik hastalık arasında değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular birincil tümör ile metastatik olanlar karşılaştırıldığında ER ve HER2 gibi markerlerin uyumsuzluğunun % 10'un üzerinde olabileceğini göstermektedir.

Birincil ve metastatik biopsiler arasındaki biyolojik markerlerin uyumsuzluğu şu nedenlerden kaynaklanabilir:


  • Birincil tanı sırasında kullanılan test yöntemleri ve standartları metastatik tanı sırasında kullanılan yöntem ve standartlar arasında ki farklar.

  • Birincil teşhis örneği ile metastatik teşhis örneği arasındaki heterojenite.

  • Birincil teşhis örneği ile metastatik teşhis örneği arasındaki reseptör statüsünün biyolojik olarak çakışması.

biocept-breast-diagram

Biocept ve Likid Biopsi—Completing the Answer™

Geleneksel biopsi teknikleriyle yeterince doku alınamayan bölümlerde veya seri biopsilere gerek duymadan tedaviyi izlemek adına Biocept’in likid biopsi teknolojisi size yanıtın tamamına ulaşma yardımı sağlar.

biocept-breast-diagram-2Doğrulama çalışmaları, teknolojimizin kan numunelerinde bulunan biyolojik belirteç durumu ile geleneksel doku biopsisi arasında yüksek bir korelasyona sahip olduğunu göstermiştir. Çalışmalar reseptör statüsündeki uyumsuzluğu birincil metastatik hastalığa yerleştirir. Biocept sonuçların iyileştirilmesi için terapi değişikliklerinden veya yeniden biopsiden fayda sağlayabilecek hastaları tanımlamak için öngörücü biyolojik markerleri test edebilir.

Nasıl Çalışır?

  • Adım 1: Test doktor tarafından istenir. Hasta aynı gün içerisinde anlaşmalı kurumdan yaklaşık 7.5-10 ml kan örneği vererek testi gerçekleştirir.

  • Adım 2: Kan örneği Biocept laboratuvarlarına iletilir. CLIA ve CAP onaylı laboratuvarımız kanser hücrelerini ve DNA parçacıklarını izole eder ve klinik olarak ilgili standartlardaki biomarkerleri aramak için analitik ve klinik olarak onaylanmış testleri kullanır.

  • Adım 3: 5-7 işgünü içerisinde sonuçlar çıkar. Biocept raporu seçenekler kısıtlı olduğunda ve cerrahi müdahale olmaksızın hızlı bir biçimde hastalığın anlık durumu ile ilgili bilgi verir.


1. J Clin Oncol. 2013 Nov 1;31(31):3997-4013. doi: 10.1200/JCO.2013.50.9984. Epub 2013 Oct 7.
2. Annals of Internal Medicine, 2011 August 2; 155(3):137-144. doi:10.1059/0003-4819-155-3-20110820-00003
3. Cancer Medicine, 2013; 2(2): 226-233 doi:10.1002/cam4.70